Naslovnica Istaknuto DOM ZDRAVLJA staviti u funkciju svakog pacijenta

DOM ZDRAVLJA staviti u funkciju svakog pacijenta

147
JU „Dom zdravlja“ mora osigurati primarnu zdravstvenu zaštitu svakog stanovnika općine
Busovača i osigurati mu zdravstvenu uslugu na dostojanstven način i bez dodatnih plaćanja.

Stanje:
JU Dom zdravlja Busovača je godinama u financijskim problemima zbog lošeg upravljanja, a koje se izravno odražava na kvalitet usluga. Pacijenti moraju sve platiti i još moraju čekati na cesti. Naime, ova ustanova ima ukupna dugovanja od preko 2 milijuna KM, uvelike je narušena nacionalna struktura uposlenih, a kao način uštede, ne zapošljavaju se novi djelatnici kada netko ode u zasluženu mirovinu. Već dva mandata na čelu je direktor kojeg je imenovao sadašnji načelnik unatoč svim zahtjevima vijećnika OV Busovača za smjenom i iznalaženjem rješenja koja bi rezultirala boljim funkcioniranjem Doma zdravlja i pružanjem boljih usluga svim stanovnicima naše općine.

++++++++++++