Naslovnica Istaknuto Sutra 55. sjednica Vlade ŽSB

Sutra 55. sjednica Vlade ŽSB

197

 1. sjednica Vlade Županije Središnja Bosna bit će održana sutra, 25. rujna 2020. godine, u 9 sati, u prostorijama Vlade ŽSB u Travniku.

DNEVNI RED

 1. Zapisnik sa 54. sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade
 2. Izvješća o radu ministarstava za razdoblje 1.1. do 30.6.2020. godine
  a) Ministarstvo unutarnjih poslova
  b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
  c) Ministarstvo financija
  d) Ministarstvo gospodarstva
  e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
  f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
  h) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
 3. Izvješća o radu uprava i upravnih organizacija za razdoblje 1.1. do 30.6. 2020.godine
  a) Kantonalna uprava za branitelje
  b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
  c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
  d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
  e) Kantonalni arhiv
  f) Kantonalno ravnateljstvo za ceste
 4. Izvješća o radu službi i ureda za razdoblje 1.1. do 30.6. 2020.godine
  a) Stručna služba Vlade
  b) Služba za zajedničke poslove
  c) Ured za zakonodavstvo
  d) Ured za javne nabave
  e) Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
  f) Ured predsjednika Vlade
 5. Prijedlog odluke o uspostavi Registra zaposlenih u javnom sektoru na području KSB/SBK – Tim za sprječavanje korupcije
 6. Prijedlog odluke o prenamjeni sredstava ostvarenih od koncesijskih naknada u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu – Ministarstvo gospodarstva
 7. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu – Ministarstvo financija
 8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje projekta energetske efikasnosti u Hrvatskoj bolnici „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za potporu liječenja Drage Bikića Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli i izdvajanju sredstava za projekte infrastrukture i interventne projekte u općinama KSB/SBK u 2020. godini – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 11. Prijedlog odluke o raspodjeli i izdvajanju sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2020. godinu (Renoviranje MSŠ Bugojno) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
  12.Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za izgradnji zgrade PS Donji Vakuf – Ministarstvo unutarnjih poslova
  a) Odluka i zdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf
  b) Odluka o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora na izgradnji zgrade
 12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo ( I. faza, IV. privremena situacija) – Ministarstvo unutarnjih poslova
 13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 14. Prijedlog odluke o visini i isplati naknade za rad članovima radne grupe za izradu Nacrta zakona o kantonalnim administrativnim pristojbama – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 15. Prijedlog odluke o visini i isplati naknade za rad članovima interresornog tima za izradu Nacrta zakona o Kantonalnom uredu za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Kantonu Središnja Bosna – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 16. Prijedlog odluke o dopunu Odluke o prijemu za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2020.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
 17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za popunu radnih mjesta za 2020/21. školsku godinu– Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
  a) MSEUŠ „Travnik i drugi
  b) SŠ „Nikola Šop“ i drugi
 18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za 2020/21. školsku godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
  a) MSŠ „Travnik“ i drugi
  b) SŠ“Nikola Šop“ i drugi
 19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Jajce za saniranje štete od požara – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 20. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za potrebe „e“ pisarnice – Služba za zajedničke potrebe
  a) za nabavku softvera
  b) za nabavku opreme
 21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara za potrebe Stručne službe Vlade Kantona – Stručna služba
 22. Prijedlog odluke o prelasku otvorenog postupka u pregovarački s objavom obavještenja ( nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za vozila van garantnog roka) Ured za javne nabave
 23. Prijedlog odluke o dodjeli poslovnog prostora na privremeno korištenje Zajednici udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO HB Kantona Središnja Bosna – Kantonalna uprava za branitelje
 24. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja – Kantonalna uprava za branitelje
 25. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje mezarja i grobalja– Kantonalna uprava za branitelje
 26. Suglasnost za isplatu naknade po ugovoru za obavljanje privremenih i povremenih poslova u postupku revizije osobne i obiteljske invalidnine (za mjesec kolovoz) – Kantonalna uprava za branitelje
 27. Suglasnost za saniranje induktivne petlje stacioniranog radara na lokaciji Kalibunar – Ministarstvo unutarnjih poslova
 28. Suglasnost za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Ministarstvo financija
 29. Suglasnost za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Ministarstvo gospodarstva
 30. Suglasnost za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 31. Suglasnost za prijem sudskih pripravnika-volontera u Općinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 32. Suglasnost za prijem zaposlenika u Kantonalnom sudu u Novom Travniku ( dva izvršitelja) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 33. Suglasnost na Ugovor o zakupu učioničkog prostora, ureda i parking prostora za provedbu vozačkih ispita – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
 34. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku mobilnih printera – Ministarstvo gospodarstva
 35. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku računara i laptopa – Ministarstvo gospodarstva
 36. Utvrđivanje politika državne službe – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 37. Razmatranje zahtjeva Odbora državne službe za žalbe za planiranje sredstava u proračunu Kantona za materijalnu potporu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 38. Zahtjev za osiguranje sredstava za polaganje pravosudnog ispita – Ministarstvo pravosuđa i uprave
  a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za polaganje pravosudnog ispita
 39. Zahtjev za financijsku pomoć Agenciji za privatizaciju – Agencija za privatizaciju
 40. Imenovanja i razrješenja
  a) Suglasnost na Rješenje o imenovanju Ispitnog povjerenstva za polaganje vozačkih ispita u 2020. godini – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
  b) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javne nabavke za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova